Birimlerimiz

Çocuk Eğitim ve Gelişim Birimi

GÖREVLİ MESLEKİ PERONEL ÇOCUK GELİŞİMCİ

HEDEF: Özürlü bireylerin motor gelişim, bilişsel gelişim, duygusal gelişim, öz bakım ve dil gelişimi (iletişim- konuşma – işitme) alanlarında potansiyelini en üst basamağa çıkarmak. Mümkün olan en üst düzeyde bireysel ihtiyaçlarını karşılar düzeye getirmek, sosyal çevre ile uyumunu arttırmak çalışma ana hedefleridir.

Çalışma Şekli:  
a) Bireysel ve grup eğitimi.
b) Kuruluş ve ev merkezli.

REHBERLİK VE DANIŞMA BİRİMİ; Yaşam evlerinde sorumlu personele çocukların eğitim durumları ve onlara nasıl davranılacağı konusunda bilgilerin verilir, Kuruluş Müdürlüğü tarafından görevlendirilen konularda mesleki çalışmaların yürütülür. Eğitim programlarının hazırlık aşaması, araştırma ve inceleme çalışmaları, eğitim programlarının planlanması, dosyalama ve kayıt işlemleri ile ev programlarının rehberlik, takip ve eğitim işlemleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

GELİŞİM TAKİP SALONU(0–6 YAŞ) ;Takvim yaşı 0–6 yaş aralığında bulunan öğretilebilir-eğitilebilir düzeydeki engelli bireylerin gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi amacına yönelik çalışmaların yürütüleceği bir mekân olarak planlanmıştır.

TEST ODASI; Engelli bireylerin gelişim düzeylerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi amacı ile ilgili mesleki testlerin uygulanacağı bir mekân olarak planlanmıştır.

GRUP EĞİTİMİ ODASI(ZİHİNSEL GELİŞİM AĞIRLIKLI); 7–21 yaş öğretilebilir-eğitilebilir düzeydeki engelli bireylerin zihinsel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin gerçekleştirilebilinecek bir mekân olarak planlanmıştır.

EĞİTİM AMAÇLI SANAT FAALİYETLERİ ODASI; 7–21 yaş öğretilebilir-eğitilebilir düzeydeki engelli bireylerin gelişimlerini duyuları aracılığı ile destekleyecek somut masa başı faaliyetlerinin gerçekleştirilebilineceği bir mekân olarak planlanmıştır.

OYUN SALONU; Öğretilebilir-eğitilebilir düzeydeki engelli bireylerin yapılandırılmış ve serbest oyun oynamaları için düzenlenmiş alandır. Gelişimlerinin takibi, desteklenmesi ve kendilerini rahat ifade etmelerini sağlamak için yapılandırılmıştır.

DUYU EĞİTİMİ ODASI; Beş duyuya hitaba ederek duyular yoluyla öğrenmeyi destekleyecek ortam düzenlemesinin yapıldığı bir mekân olarak planlanmıştır.

ÇOK AMAÇLI NÖRO MOTOR GELİŞİM SALONU(ORTAK ALAN) ; Aşırı aktif bedensel enerjisi yüksek olan engelli bireyler ve koordinasyon sorunu yaşayan engelli bireyler için oluşturulmuş sensorik entegrasyon amaçlı ve multidisipliner çalışılan bir mekândır. Yapılandırılmış bir ortamda serbest olarak hareket edebilecekleri, atlama, tırmanma, sallanma ve zıplama gibi kaba motor tüm aktiviteleri güvenli bir şekilde yapmalarına olanak sağlanır.
Ev Ofis Temizliği Ankara