Birimlerimiz

Evrak

Kuruluşumuza: Gerçek kişi, resmi ,sivil kurum ve kuruluşlardan gelen ve söz konusu kişi ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmaların sayı ve tarih numarası ile kaydının tutulması , evrakların kuruluş içi ve kuruluş dışı iletilerinin sağlanması, takibi.
Ev Ofis Temizliği Ankara