Birimlerimiz

Halkla İlişkiler

Birim Sorumlusu : Ahmet AYDIN (sosyal çalışmacı)
 
Kuruluşumuzda verilen hizmetler ile, Kuruluşumuzda korunma altında bulunan, nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken, bu nedenle özel gereksinimleri olan bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuk, genç ve yetişkinlerin, maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin insanlık hakkı olduğuna inanılarak; uygulanan rehabilitasyon programlarıyla onların öz bakım, sosyal ve zihinsel potansiyellerini kullanabilecekleri yeterlilik düzeyine ulaşmaları ve toplumsal bütünleşme amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmet alanındaki ilgili Üniversite, sivil toplum örgütleri, gönüllü vakıf, dernek, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapılıp destekleri alınarak hizmetlerin daha da iyi sunulması hedeflenmektedir.

Halkla İlişkiler Birimi, Kuruluşumuzun çeşitli kurum ve kuruluşlara tanıtımını amaçlayan toplantılar düzenlemek, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, gönüllü çalışma yapmak isteyenlerin işlemlerini yapmak, hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek isteyenlere gerekli bilgileri vermek, ayni veya nakdi gönüllü katkı ve katılımları sağlamak için çalışmalar yapmak, kaynakları organize etmek ve yönlendirmek, sosyal rehabilitasyon çalışmaları doğrultusunda konser, sinema, tiyatro, kamp,  piknik, gezi, tatil, ziyaret vb. sosyal etkinlikleri koordine etmek,  sergi, festival, turnuva, yarışma, konferans, akademik staj, panel, çalıştay, oturum, söyleşi, vb. akademik ve kültürel etkinliklerin mesleki alandaki otorite ve sosyal ortaklarla iş birliği içerisinde planlamak ve yürütmek,  bu hizmetlerin yürütülmesine kaynak sağlamak amacıyla gelir getirici faaliyetlerde bulunmak, Avrupa Birliği hibe fonlarından,  çeşitli dernek, vakıf, kamu ve tüzel kişilerin eğitim, kültür, çevre ve diğer alanlarda sağladıkları fonlardan yararlanmak için projeler geliştirmek, Kuruluşumuzu ziyaret etmek isteyenlerin işlemlerini yürütmek, gönüllü aile işlemlerini yapmak, toplumda yönelik olarak,  özürlülüğün tanınması, özürlülüğün doğru algılanması için bilgilendirme çalışmaları, toplumda yaratılacak özürlülük bilinci ve farkındalıkla toplumsal bütünleşmeyi tesis etmek Halkla İlişkiler Birimi’nin görevleri arasındadır.
Ev Ofis Temizliği Ankara