Umut Evleri Genel Bilgi

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan özürlülerimizden durumu uygun olanların kuruluşların dışında evlerde bakımlarının sağlanması ile özürlülerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerimizden yararlandırılması amaçlı yeni hizmet modelimizi"Umut Evi” olarak isimlendirmekteyiz.

 

Ailesi yanında bakımımümkün olmayan özürlülerimize sürekli bakım hizmetlerinin sunulduğu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklar olabilmektedir. Bu olumsuzlukların en önemlisi çok sayıda özürlünün bir arada bulunmasından dolayıtoplumsal hayata katılımda zorluk yaşanması, doğal yaşam örneklerinden yoksun kalınarak sosyal adaptasyon geliştirememeleridir. Bu nedenlerle özürlülerimizin küçük gruplar hâlinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesine ve bu yolla sosyal hayata katılmalarına imkan verecek bir modele ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Özürlülerimizin yaşayacaklarıapartmanda veya mahallede, çevrelerindeki kişi ve aileler ile daha etkin iletişim kurmaları, bağımsız olarak yaşamlarınısürdürme konusunda özgüvenlerinin artması ve kendilerini toplumun bir parçasıolarak hissetmeleri hususlarında fayda sağlanmasıöngörülmektedir.

 

Bu proje ile umut evinde sosyal hayata, iş ve meslek hayatına uyumu sağlanan özürlülerin kendi kendilerine yetebilmelerini müteakiben bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaştırıldığına kanaat getirilen özürlerin bağımsız olarak yaşamlarınısürdürecekleri "Bağımsız Yaşam Evleri”nin uygulamaya geçirilmesi nihai olarak hedeflenmektedir.

 

Kuruluşumuza bağlı 6 adet Umut Evi vardır. ilk Umut Evi Çubuk İlçesinde 2013 mart ayında açılmıştır. Diğer 5 ev 2013 Ekim ayında açılmıştır. Umut Evlerinden 3 tanesi Pursaklar İlçesinde, Oran/Çankaya ve Aydınlıkevler de de birer tane açılmıştır. Evlerin 5 tanesi 4 kişilik, 1 tanesi ise 2 kişiliktir. Yerleştirilen engellilerin zihinsel seviyeleri Orta, hafif, sınır ve normal düzeylerdedir, 2 tanesi bedensel engelli, 2 tanesi psikoz tanılıdır. Engellilerden 3’ü hariç hepsi kamu, özel sektör ve Down Cafe gibi iş yerlerinde çalışmaktadır.

Umut Evlerine ilk yerleştirilen gençlerde bilmedikleri için olumsuz tavırlar olsa da bu gün çok memnun olduklarını ve bu modelin daha uygun olduğunu iade etmekteler. Gençlerde sahip olma bilincinin ve sorumluluk duygusunun geliştiği ve sosyal çevrelerine uyum gösterdikleri ve tüm alanlarda geliştikleri tespit edilmiştir, kendileri de aynı yorumları yapmaktadırlar.

Bu modelin insan onuruna daha yakıştığı ve engelli bireylerin yüksek yararına olduğu süreç içinde gözlenmiştir.

Umut Evi Projesi kapsamında sosyal entegrasyon ve kişisel gelişim amaçlanan proje doğrultusunda 6 ev açılmış ve 22 engelli umut evlerine yerleştirilmiştir.

TOP