Kurum Tarihçesi

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, 633 sayılı KHK ile oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün, 1974 yılında temeli atılmıştır. 1982 yılında inşaatına başlanan kuruluşumuz, 1988 yılında hizmete açılmıştır. 2006 yılında Genel Müdürlükçe kurulan  komisyon tarafından binaların alt yapı ve fiziki durumlarının sağlıklı olmadığı, tadilat maliyetinin yüksek olması nedeniyle kuruluş bina ve alt yapısının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda 2008 yılında inşaate başlanmıştır. İnşaat TOKİ tarafından 2011 yılında tamamlanarak 2013 yılında kesin kabulü yapılmıştır.

211.000 metre kare üzerine kurulmuş olan kuruluşumuzda idari bina, fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi, iş ve meşguliyet atölyeleri, revir, yemekhane, misafirhane, spor salonu,  73 yaşam evi (21.000 metrekare kapalı alan), sera ve futbol ve basketbol sahası bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 800 ; 12’si ailesi yanında bakılmakta olan bakıma muhtaç engelliler ve 12’si Özel Bakım Merkezi Yönetmeliğinin 50. Maddesi gereği özel bakım merkezine yerleşecek olan engellilere geçici süreli bakım hizmeti verilmek üzere ayrılan İlk Kabul birimi olup kendi alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşudur.

Ankara Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan 0-70 yaş grubundakorunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireye, engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek; yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve toplum ile bütünleşmesi için rehabilitasyon programları uygulamak amacı ile kurulmuştur.

 

Kuruluşumuzun kapasitesi 800,Umut Evi kapasitesi 24, 

12 ilk kabul, 12 misafir hizmetleri

TOP